Personvernerklæring

Dib

Oppslagsverk

Norge

Tripletex

Lønn og regnskapstjeneste

System for å kunne behandle bilag/faktura og lønnskjøring. Sende ut faktura og inkasso. Kjøre remitteringer, drifte og lagre opplysninger om reise, utlegg, timeregistrering og fraværsmelding.

Norge/Irland

Sticos Oversikt

Planlegging, kvalitetssikring og risikostyring

Norge

Microsoft

Lagrer all data som ligger i e-postene til ansatte i IT Regnskap AS, samt. all e-post som mottas til hjelp og fakturamottak.

Norge/Irland

Maestro

Årsoppgjørsprogram

Norge

IT REGNSKAP AS

Erklæringen gjelder IT REGNSKAP AS med tilhørende nettside, www.itregnskap.no

IT REGNSKAP AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernsregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig – Daglig leder i selskapet er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger – IT REGNSKAP AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av lønn-, regnskaps- og konsulenttjenester.

For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, e-post, adresse, arbeidsgiver, fødselsdato, etc.

Kunde- og leverandøropplysninger – Vi behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f, samt. GDPR Artikkel 9 bokstav a og b. Personopplysningene lagres i en egen database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.

Underdatabehandlere – Vi kan komme til å bruke underdatabehandlere. Vi opptrer som databehandlere for svært mange kunder, som følge av tjenesten vi tilbyr. Vi baserer oss derfor på generell tillatelse til bruk av underdatabehandlere, jf. GDPR Artikkel 28. Dette avtales med kunden i vår databehandleravtale.

Ved bruk av underdatabehandlere sørger vi for at de pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern og bruk av personopplysninger og andre kundedata som IT REGNSKAP AS .

I tabellen nedenfor er en oversikt over underdatabehandlere som benyttes av IT REGNSKAP AS per 01.12.2022.