Vi er miljøfyrtårnsertifisert

IT Regnskap tar miljøarbeid på alvor og har som mål å være ledende innen bærekraft. Dette viser vi gjennom vårt arbeid og våre visjoner. Vi jobber målrettet for en bærekraftig utvikling, deler våre erfaringer og klimatiltak, og ønsker å inspirere andre bedrifter til å delta i bærekraftsarbeidet sammen med oss for en bærekraftig fremtid.

Vi er stolte av å ha oppnådd Miljøfyrtårnsertifiseringen i 2024, som bekrefter vår aktive rolle i miljøansvar og grønn omstilling. Denne sertifiseringen markerer en milepæl og er et viktig ledd i systematiseringen av vårt miljøarbeid. Å være sertifisert innebærer å systematisk arbeide med miljøtiltak i hverdagen, oppfylle strenge kriterier og gjennomføre tiltak for å fremme en mer miljøvennlig drift, inkludert arbeidsmiljø, inneklima, reisepolicy og innkjøpsrutiner.

Miljøpolicy

IT Regnskap erkjenner vårt ansvar overfor miljøet og forplikter oss til å drive vår virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vårt mål er å minimere vår påvirkning på klima og miljø gjennom kontinuerlig forbedring og innovasjon. For å oppnå dette, vil vi:

Satse på arbeidsmiljøet
Skape et arbeidsmiljø der ansatte er trygge, trives og kan utvikle både seg selv og bedriften.

Aktivt redusere klimaavtrykket
Gjennomføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser knyttet til energiforbruk og transport.

Avfallsreduksjon, sortering og gjenbruk
Søke muligheter for å redusere avfall, samt sortere og gjenbruke der det er mulig. Vi skal også oppfordre våre kunder til å returnere brukt utstyr for gjenvinning.

Engasjere og informere
Øke bevisstheten om miljøspørsmål blant ansatte og kunder gjennom opplæring og informasjonskampanjer.

Miljøledelse
Etterleve alle relevante miljølover og -forskrifter, og forplikte oss til systematisk og kontinuerlig forbedring gjennom å følge prinsippene i Miljøfyrtårnordningen.

Vi ønsker innspill til vårt klima- og miljøarbeid

Som en del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen, er samspillet mellom vår virksomhet og samfunnet viktig for oss. Derfor oppfordrer vi kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan vi kan forbedre klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester. Dine innspill gir oss verdifull innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til IT Regnskap i årene som kommer.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester?
Send dine forslag til post@itregnskap.no.

Resultater og statestikk

Se våre resultater ved å lese innrapporteringsrapportene:

2023